• Sleutel-op-de-deur
  • Een concept op maat
  • Snel & flexibel
  • 1 aanspreekpartner

Greet Theunis

Hoe zou u uw rol als Credit Manager in modulaire bouw omschrijven?

Als Credit Manager in de modulaire unitbouw is mijn rol cruciaal om de financiële stabiliteit en duurzaamheid van projecten te waarborgen. Ik houd toezicht op het kredietbeoordelingsproces, wat inhoudt dat ik de kredietwaardigheid van klanten en partners beoordeel. Dit is essentieel in elk bedrijf dat actief is in de modulaire bouw, daar waar projecten vaak aanzienlijke voorinvesteringen vereisen.

Welke kwalificaties zijn nodig om de functie goed uit te voeren?

1. Allereerst vind ik het begrijpen en het kunnen uitvoeren van financiën en boekhouding essentieel.

2. Uitstekende analytische vaardigheden zijn cruciaal voor een nauwkeurige beoordeling van kredietrisico's.
3. Communicatieve vaardigheden zijn even belangrijk, omdat ik vaak samenwerk met verschillende afdelingen en externe belanghebbenden.
4. Gedetailleerd werken, een proactieve aanpak hanteren en probleemoplossend denken zijn van onschatbare waarde in deze rol.

Wat betekent Algeco voor u?

Voor mij staat Algeco voor innovatie en uitmuntendheid in modulaire unitbouw. Het is een bedrijf dat niet alleen vooroploopt in technologische ontwikkelingen, maar ook sterk de nadruk legt op duurzame en efficiënte bouwpraktijken. Het is een voorrecht om bij te dragen aan een team dat op zo'n betekenisvolle manier de toekomst van de modulaire bouw vormgeeft.

Bovendien heeft het voor mij een bijzondere betekenis, omdat het succes van mijn vader als bouwondernemer altijd mijn grote interesse voor deze branche heeft aangewakkerd.