• Sleutel-op-de-deur
  • Een concept op maat
  • Snel & flexibel
  • 1 aanspreekpartner

Ons HR-beleid

Ons HR-beleid is gebaseerd op de verrijking van de vaardigheden en de ontwikkeling van elke werknemer, met een prominente plaats gereserveerd voor trainingen en interne ontplooiing.

Sterke betrokkenheid en echte waarden: daar gaan we voor!

Dé 4 principes en voornaamste waarden waar we bekend om willen staan en die als gids dienen voor onze acties, niet alleen hoe we werken, maar wat we samen willen opbouwen zijn: 

Uitmuntendheid

Innovatie

Empowerment

Samenwerking