• Sleutel-op-de-deur
  • Een concept op maat
  • Snel & flexibel
  • 1 aanspreekpartner

Maak kennis met... Nancy Vande Reyd

Hoe zou je jouw job het best omschrijven?

Als HR-officer of mogelijks beter gekend als personeelsfunctionaris ben ik samen met de HR-manager verantwoordelijk voor het beheer van elk aspect van het werkgelegenheidsproces, waaronder de oriëntatie en opleiding van nieuwe personeelsleden. Een ander zeer belangrijk onderdeel van mijn job is het payrollbeheer, zodat alle werknemers hun loon tijdig en correct ontvangen. Over het algemeen kan je wel stellen dat mijn job voor een stuk repetitief is maar toch ook voldoende variatie bevat.

 

Welke kwalificaties zijn volgens jou nodig om de job goed uit te voeren?

Iedereen die leergierig is en interesse heeft in het personeelswezen kan een uitstekende HR-officer worden. Bij professionele bachelor diploma’s duiken vakken zoals toegepaste psychologie en handelswetenschappen op. Maar er zijn er ook andere opleidingen, zoals de richting sociaal werk met specialisatie personeelswerk, die het mogelijk maken om een job in de HR-sector uit te voeren.

Naar mijn gevoel en expertise dient een bekwame HR-officer over onderstaande kwaliteiten en vaardigheden te beschikken:

  • Administratief en communicatief sterk zijn
  • Kennis hebben van personeelszaken en arbeidsrecht
  • Accuraat werken en aandacht hebben voor details
  • Het vermogen hebben om goed met anderen samen te werken
  • Het vermogen hebben om je eigen prestaties en die van collega's te controleren
     

Wat maakt jouw werkdag tot een perfecte/geslaagde dag?
 

Dit hangt van verschillende factoren af, de ene werkdag is de andere niet.
Doorheen de dag wordt de aandacht versnipperd en net daarom is het belangrijk om niet té veel doelen per dag te willen realiseren. Een werkdag voor mij is geslaagd wanneer ik een beperkt aantal doelen heb kunnen afwerken en realiseren. Een concreet voorbeeld hiervan is wanneer een onboarding sessie met een nieuwe medewerker werd ingepland en naar behoren uitgevoerd kon worden.Hoe zouden je collega’s jou omschrijven?

Mijn collega’s omschrijven mij als het luisterend oor van de groep.
In mijn functie ben ik ook Algeco’s interne vertrouwenspersoon, dit omdat ik het bedrijf, de cultuur en de werknemers ken en van nature al het aanspreekpunt ben bij vragen en problemen.

Concreet wil dit zeggen dat wanneer bijvoorbeeld een collega nood heeft aan een vertrouwelijk gesprek hij/zij hiervoor bij mij terecht kan, of wanneer er professionele hulp gezocht moet worden, breng ik hun in contact met de nauwkeurig geselecteerde instanties.

Mijn levensmoto: “Blijf trouw aan jezelf en laat je niet leiden door anderen.”

 

Op welke afdeling zou je nog wel eens willen werken?

Als ik echt zou moeten kiezen, dan ga ik voor een dag in het leven van de collega’s die de volledige Supply Chain & Procurement organiseren. Hun hoofdtaak bestaat eruit om ervoor te zorgen dat we de gevraagde goederen en diensten op het juiste moment ter beschikking hebben. Dit brengt natuurlijk een hele uitdaging met zich mee, ze dienen dit uit te voeren zonder kwaliteitsverlies en met een zo kostenefficiënt mogelijk proces. Dit proces in een supportfunctie ondersteunen lijkt me een gevarieerde functie waarbij je zowel in contact staat met leveranciers als eigen collega’s.

 

Welke tip zou je graag willen meegeven aan de lezer?

Mijn ultieme learning tip is om niet te snel een oordeel over anderen klaar te hebben. Stel jezelf eerst open om iemand te leren kennen en hem of haar de kans te bieden om zichzelf professioneel te ontplooien.

 

Wat betekent Algeco voor jou?

Ondertussen ben ik al meer dan 11 jaar werkzaam bij Algeco Belgium, waardoor ik wel kan zeggen dat het een uitstekende werkgever is. Goed werkgeverschap bestaat uit verschillende onderdelen, over bepaalde dingen zijn duidelijke afspraken gemaakt in de wet, zoals de arbeidsvoorwaarden.
Maar goed werkgeverschap slaat ook terug op onderdelen waar de wet niets over zegt, zoals bijvoorbeeld een teamlunch of een kerstdrink voor alle collega’s.