• Sleutel-op-de-deur
  • Een concept op maat
  • Snel & flexibel
  • 1 aanspreekpartner

Algeco - beschermde merknaam

Algeco wordt regelmatig gebruikt als soortnaam voor modulaire constructies. 

Dit is wettelijk verboden. Bovendien is Algeco zoveel meer. Als historische uitvinder van en wereldleider in modulaire constructies brengen we vandaag een heel gedifferentieerd aanbod op de markt. Onze tijdelijke en permanente modules vinden een bestemming in talrijke domeinen: scholen, kantoren, evenementen en industrie en bouw.

Algeco staat dus bekend voor de kwaliteit van zijn producten en zijn kennis van zaken.

De naam Algeco slaat op een exclusief gepatenteerd commercieel merk, en is in die zin beschermd. Het gebruik van de merknaam ALGECO® als soortnaam door niet-bevoegde derden is dus verboden. Vooral omdat dit vaak samengaat met een pejoratieve connotatie die ons bedrijfsimago beschadigt en onze merknaam verzwakt.

We vroegen zelfs uitdrukkelijk de verwijdering van het woord Algeco uit de woordenboeken. Want een dergelijk gebruik kan onze rechten als merkeigenaar doen vervallen - rechten die we absoluut willen beschermen.

Onze onderneming behoudt zich het recht voor om te reageren tegen derden die onze merknaam reproduceren in die mate of in die omstandigheden dat het ons benadeelt.

Om verwarring en elke ongelukkige associatie te vermijden, verduidelijken we dat het woord Algeco uitsluitend mag gebruikt worden om de producten en installaties van onze onderneming aan te duiden.