• Sleutel-op-de-deur
  • Een concept op maat
  • Snel & flexibel
  • 1 aanspreekpartner

Bestuurlijk

Zakendoen op een vertrouwelijke en ethische manier

Een wereldwijde standaard zetten

Bij de Modulaire Group streven we ernaar op de juiste manier zaken te doen om het vertrouwen en respect van onze klanten, onze aandeelhouders, andere belanghebbenden en de bredere gemeenschap te behouden.

Daarnaast willen we dat al onze belanghebbenden een consistente en hoogwaardige ervaring hebben wanneer ze in contact komen met Algeco en onze medewerkers, waar ter wereld ze zich ook bevinden en in welke hoedanigheid we ook zakendoen. Om deze aanpak te garanderen, hebben we in 2020 een nieuwe Ethische Gedragscode voor de hele Groep geïntroduceerd. De opgefriste Ethische Gedragscode belicht de volgende kerngebieden:

  • Verantwoordelijk, eerlijk en integer handelen
  • Respect tonen en anderen eerlijk behandelen
  • Toon betrokkenheid bij het hoogste niveau van bedrijfsethiek
  • Voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften

Aangezien veel van onze medewerkers op locatie werken, hebben we de Ethische Gedragscode ingevoerd via een e-learning platform dat toegang op afstand mogelijk maakt en de Groep beter in staat stelt om het aantal deelnemers te beheren en te meten. Tot op heden heeft 88% van de medewerkers de vernieuwde gedragscode ingevuld en ondertekend.